Webfacts  
   
home
rubrieken
 
   
religie/folklore
           
     
wapens
           
      documentaires            
      hot items            

     
tv-reeks

'God bestaat niet', 6 afleveringen, RVU, 2005 (de RVU heeft alle links verwijderd)

(1) Hersenonderzoeker Dick Swaab
(2) Psychiater Andries van Dantzig
(3) Rechtspsycholoog Hans Crombag
(4) Psychiater en traumatoloog Carla Rus
(5) Astrofysicus Vincent Icke
(6) Filosoof en psycholoog Jaap van Heerden

1 - Hersenonderzoeker Dick Swaab "Wij zijn onze hersenen. Ons lichaam dient er toe om onze hersenen voort te bewegen, van voedsel te voorzien en voort te planten. Wij zijn zeer complexe automaten met een bewustzijn. Onze hersenen berekenen onze beslissingen en bepalen ons gedrag, ons bewustzijn hobbelt daar achteraan en heeft weinig invloed. Wij worden deels bepaald door ons DNA en deels tijdens de vroege ontwikkeling van onze hersenen." De mate van spiritualiteit is genetisch bepaald en dokter Swaab kan met behulp van een elektrode een bijna doodervaring opwekken. Veel profeten waren epileptici die daarvoor prima behandeld hadden kunnen worden.

2 - Psychiater Andries van Dantzig "Geloof heeft altijd bij de hiërarchische maatschappij gehoord en dient er toe om de groep bij elkaar te houden. Door kinderen tijdens hun opvoeding te indoctrineren, met bijvoorbeeld de regels en verboden van het geloof, wordt hun geweten gevormd. Het geweten zijn de innerlijke regels die nodig zijn om volgens de moraal van de gemeenschap te kunnen leven. Het is een zwakte van de democratie dat er geen duidelijke regels zijn en kinderen niet democratisch geïndoctrineerd worden."

3 - Rechtspsycholoog Hans Crombag "Je kunt mensen alles wijsmaken kijk maar naar wat ze allemaal geloven. Je kunt ook allerlei herinneringen inplanten bij weldenkende intelligente mensen. Onderwijs op basis van geloof zou verboden moeten worden en alle religie zou uit het openbare leven gebannen moeten worden. De vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst wordt misbruikt om kinderen te indoctrineren, waardoor zij als enigen geen vrijheid van onderwijs en godsdienst hebben."

4 - Psychiater en traumatoloog Carla Rus " Veel vrouwen worden het slachtoffer van religieus geweld. Waar komen die vrouwonvriendelijke monotheïstische godsdiensten eigenlijk vandaan? De joden, christenen en moslims hebben de godinnen uit de oudheid afgeschaft en er een abstracte mannelijke god voor in de plaats gezet. De vrouw moest ondergeschikt gemaakt worden aan de man. Daarom hebben mannen bedacht dat Eva uit de rib van Adam is ontstaan en dat zij zelf als evenbeeld van god zijn geschapen. Iets wat verder nooit meer is vertoond. Zelfs de vruchtbaarheidsgodinnen uit de oudheid wisten wel beter en werden aanbeden."

5 - Astrofysicus Vincent Icke "De man met de baard is in het immense heelal nooit waargenomen, net zomin als Donar met zijn strijdwagen op de wolken door geen enkele vliegtuigpassagier ooit is waargenomen. Voor de meeste astronomen is religie dan ook een afgehandelde zaak. Het verschil in mentaliteit zit hem voornamelijk in het verschil tussen de aannames van het geloof, die onveranderd blijven, en de wetenschappelijke benadering waardoor een verklaring voor de wereld zo als die zich aan ons voordoet met bewijs wordt gestaafd. Een betere theorie verwerpt altijd de theorie die minder is. Wetenschappers hoeven geen oorlog te voeren over de lading van het elektron, het is een feit."

6 - Filosoof en psycholoog Jaap van Heerden "Waarom wordt er respect opgebracht voor iets debiels als het geloof? Dat gebeurt in de wetenschap nooit. Waarschijnlijk omdat geloven een beetje zielig is. Men kan het zich makkelijk permitteren aan hun machteloze, kinderlijke wereld een beetje tegemoet te komen. Wees blij dat het leven geen zin heeft dan heb je tenminste de kans om er zelf wat van te maken."

 

'God bestaat niet', RVU, 2005
Een programma-reeks van Paul Jan van de Wint en Rob Muntz:
We dachten in een moderne seculiere staat te leven maar als volgelingen van een actuele actieve godsdienst gebruik maken van de rechten die zij in Nederland genieten raken we in verwarring.
Er blijkt geen staat op aarde te bestaan die niet is gebaseerd op religie en volledig seculier en vrij van andere dwingende ideologieën is ingericht.
Er is ook in ons land nooit een duidelijke keus gemaakt. Ondanks de ontzuiling is er nog steeds bijzonder onderwijs, staat er “god zij met ons” op onze munt (hetgeen het Vaticaan niet eens had) en is god na een korte onderbreking weer terug in de troonrede.
Zolang de praktiserende gelovigen zich niet laten gelden is er niets aan de hand en voelt niemand de behoefte om de wet op dit punt aan te passen. Echter zodra het aantal fundamentele gelovigen toeneemt en zich ook nog liëren aan extremistische terroristische gelovigen blijkt hoe halfslachtig we zijn omgesprongen met de inrichting van onze maatschappij.
Wereldwijd is er een tendens dat fundamentalistische gelovigen aan macht winnen. In de VS is de machtigste man ter wereld voornamelijk gekozen door tachtig miljoen christen evangelisten voor wie abortus moord is en homoseksualiteit een keuze. Niet het economische of buitenlandse beleid van Bush gaf de doorslag, maar zijn rotsvaste geloof als reborn Christian. In Israël bepalen de orthodoxe joden sinds jaar en dag de machtsverhoudingen en worden zij gebruikt om de bezette gebieden bezet te houden en nederzettingen op heilige grond te bouwen. Osama Bin Laden is georganiseerd, bewapend en gefinancierd door het westen om de Sovjet Unie ten val te brengen via de oorlog in Afghanistan en bedreigt nu de gehele westerse wereld met de jihad.
Overal ter wereld worden gelovigen ingezet en gebruikt in oorlogen die worden gevoerd om macht of economische belangen. Tegelijkertijd krijgen zij zelf met hun middeleeuwse overtuigingen meer macht en worden zij in staat gesteld hun kinderen met hun mentaliteit en overtuiging te vergiftigen. Is er wel een scheiding tussen kerk en staat? Het geloof is in ieder geval niet teruggebracht tot een individuele en particuliere mening. Ook hebben we nooit gekozen voor het steunen van democratische krachten in ondemocratische landen waardoor het fundamentalisme overal ter wereld weer welig tiert.

De fracties SGP en CU wilden de uitzendingen van 'God bestaat niet' verbieden.