Webfacts  
   
home
rubrieken
 
   
religie/folklore
           
                 
      documentaires            
        hot items            
      filosofie            
        images            

       
 
Darwin

* "Religions are all alike – founded upon fables and mythologies." [Thomas Jefferson]
* "The Bible is not my book nor Christianity my profession. I could never give assent to the long, complicated statements of Christian dogma." [Lincoln]
* "It appears to me (whether rightly or wrongly) that direct arguments against christianity and theism produce hardly any effect on the public; and freedom of thought is best promoted by the gradual illumination of men's minds which follows from the advance of science." [Darwin]
* "If we believe absurdities, we shall commit atrocities." [Voltaire]
* "I cannot imagine a God who rewards and punishes the objects of his creation, whose purposes are modeled after our own -- a God, in short, who is but a reflection of human frailty. Neither can I believe that the individual survives the death of his body, although feeble souls harbor such thoughts through fear or ridiculous egotism." [Einstein]
* "Faith means not wanting to know what is true." [Nietzsche]
* "I cannot believe in the immortality of the soul.... No, all this talk of an existence for us, as individuals, beyond the grave is wrong. It is born of our tenacity of life – our desire to go on living … our dread of coming to an end." [Edison]
* "Religion is a byproduct of fear. For much of human history, it may have been a necessary evil, but why was it more evil than necessary? Isn't killing people in the name of God a pretty good definition of insanity?" [Arthur C. Clarke]
* "Say what you will about the sweet miracle of unquestioning faith, I consider a capacity for it terrifying and absolutely vile." [Kurt Vonnegut]
* "Of course we can't exclude the existence of God. But you can say the same about the Loch Ness Monster. We could also introduce another all-knowing being: the Unicorn, an intelligent ungulate. That animal knows everything, also that God doesn't exist. Or maybe God is the victim of an evil demon. He may know that he himself exists, but there could be a demon who tricked him into thinking he's the creator of heaven and earth." [Maarten Boudry]
* "Religion is based ... mainly on fear ... fear of the mysterious, fear of defeat, fear of death. Fear is the parent of cruelty, and therefore it is no wonder if cruelty and religion have gone hand in hand. . ... My own view on religion is that of Lucretius. I regard it as a disease born of fear and as a source of untold misery to the human race." [Bertrand Russell]Russell's theepot
Videobron: Human / Durf te denken / Bertrand Russell

Christopher Hitchens - The Best of the Hitchslap

Richard Dawkins - Speech at 'Protest the Pope'

Vaticaan - 'Index librorum prohibitorum' - lijst van verboden boeken:
Vanaf 1559 door de paus vastgestelde boekenlijst die katholieken niet mochten lezen omdat ze verwerpelijk werden geacht, of ketterij zouden bevatten, moreel verwerpelijk of te expliciet seksueel zouden zijn. De laatst lijst uit 1948 omvatte 4000 titels, o.a. Epicurus, Copernicus, Desiderius Erasmus, Galilei, John Locke, Spinoza e.a. ... met 298 titels uit de 20e eeuw

LuckyTV - 'Smells like children' - Vatican
DWDD • 25-05-2010 The Holy See has been plagued in recent months by abuse cover-up claims ...


LINKS
Wikipedia - wereldreligies

ReligionFacts - Just the facts on world religions
ReligionFacts - The Big Religion Comparison Chart
bijbel en koran - vergelijksite (nl, eng, arabisch)
What the Holiest Book of Islam Really says about Non-Muslims

LINKS

http://atheismecampagne.nl/
http://www.positief-atheisme.nl/

Verboden, vergeten, verketterde, verminkte en doodgezwegen Boeken en Geschriften

LINKS
Welcome to Enlightenment! Religion – the Tragedy of Mankind
1000 years of Christian Barbarity
Papal Impropriety
List of sexually active popes
Sex secrecy order *Crimen Sollicitationis* 1962
Epistula Graviora Delicta *Crimen Sollicitationis* 2001
Clergy child molesters


RVU - God bestaat niet - tv-serie van 6 afleveringen uit 2005 van Muntz en Van de Wind (ga naar het jaar 2005)
Aflevering 1 hersenonderzoeker Dick Swaab
Veel profeten waren epileptici die daarvoor prima behandeld hadden kunnen worden.

Aflevering 2 psychiater Andries van Dantzig
Geloof heeft altijd bij de hiërarchische maatschappij gehoord en dient er toe om de groep bij elkaar te houden. Het is een zwakte van de democratie dat er geen duidelijke regels zijn en kinderen niet democratisch geïndoctrineerd worden.
Aflevering 3 rechtspsycholoog Hans Crombag
Je kunt mensen alles wijsmaken kijk maar naar wat ze allemaal geloven. Je kunt ook allerlei herinneringen inplanten bij weldenkende intelligente mensen. Onderwijs op basis van geloof zou verboden moeten worden en alle religie zou uit het openbare leven gebannen moeten worden. De vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst wordt misbruikt om kinderen te indoctrineren waardoor zij als enigen geen vrijheid van onderwijs en godsdienst hebben.
Aflevering 4 psychiater en traumatoloog Carla Rus
Veel religieuze vrouwen worden het slachtoffer van geweld. Waar komen die vrouw- onvriendelijke monotheïstische godsdiensten eigenlijk vandaan? De joden, christenen en moslims hebben de godinnen uit de oudheid afgeschaft en er een abstracte mannelijke god voor in de plaats gezet. De vrouw moest ondergeschikt gemaakt worden aan de man. Daarom hebben mannen bedacht dat Eva uit de rib van Adam is ontstaan en dat zij zelf als evenbeeld van god zijn geschapen. Iets wat verder nooit meer vertoond is. ...de vruchtbaarheidsgodinnen uit de oudheid...werden aanbeden.
Aflevering 5 astrofysicus Vincent Icke
De man met de baard is in het immense heelal nooit waargenomen, net zomin als Donar met zijn strijdwagen op de wolken door geen enkele vliegtuig passagier ooit is waargenomen. Voor de meeste astronomen is religie dan ook een afgehandelde zaak. Het verschil in mentaliteit zit hem voornamelijk in het verschil tussen de aannames van het geloof die onveranderd blijven en de wetenschappelijke benadering waardoor een verklaring voor de wereld zo als die zich aan ons voordoet met bewijs wordt gestaafd. Een betere theorie verwerpt altijd de theorie die minder is. Wetenschappers hoeven geen oorlog te voeren over de lading van het elektron, het is een feit.
Aflevering 6 filosoof en psycholoog Jaap van Heerden
Waarom wordt er respect opgebracht voor iets debiels als het geloof? Dat gebeurt in de wetenschap nooit. Waarschijnlijk omdat geloven een beetje zielig is. Men kan het zich makkelijk permitteren aan hun machteloze, kinderlijke wereld een beetje tegemoet te komen. Wees blij dat het leven geen zin heeft dan heb je tenminste de kans om er zelf wat van te maken.


YouTube - alle afleveringen - God bestaat niet

RVU - educatieve omroep - intro tekst (link is verwijderd bij de RVU)
RVU - educatieve omroep - de uitzendingen op een rij (link is verwijderd bij de RVU)
RVU - Hersenonderzoeker Dick Swaab (link is verwijderd bij de RVU)
RVU - Psychiater Andries van Dantzig (link is verwijderd bij de RVU)
RVU - Rechtspsycholoog Hans Crombag (link is verwijderd bij de RVU)
RVU - Psychiater en traumatoloog Carla Rus (link is verwijderd bij de RVU)
RVU - Astrofysicus Vincent Icke (link is verwijderd bij de RVU)
RVU - Filosoof en psycholoog Jaap van Heerden (link is verwijderd bij de RVU)
 

Is Jezus Divus Julius? (website van de taalkundige Francesco Carotta)
Jezus Christus=Julius Caesar?

Het Evangelie van Caesar:
NOS.nl - VARA brengt Evangelie van Caesar
De VARA brengt een documentaire uit over de theorie dat de evangelies over Jezus een hervertelling zijn van het leven van de Romeinse heerser Caesar. De documentaire heeft als titel 'Het evangelie van Caesar'. Hij is in vier jaar tijd gemaakt door regisseur Jan van Friesland. Die is uitgegaan van een boek van een Italiaanse taalkundige en kreeg steun van een rooms-katholieke priester uit Spanje. De taalkundige somt een groot aantal overeenkomsten op tussen de evangelies en de biografie van Julius Caesar. Hij noemt de biografie de bron waaruit het verhaal over Jezus is ontstaan.
Vara brengt 'Evangelie van Caesar' - Hilversum (NOS) 30 oktober 2007
 
Jean Meslier
Wikipedia - Jean Meslier
(Frans dorpspastoor - 1664-1729 - die bij zijn overlijden een "tijdbom" achterliet in de vorm van een explosief manuscript waarin hij alle leerstellingen van de kerk weerlegde. Het beruchtste citaat uit het "Testament" van Meslier luidt: "Ik zou willen, en dit zou de laatste en vurigste van mijn wensen zijn, ik zou willen dat de laatste koning zou worden gewurgd met de darmen van de laatste priester.")
Het Testament van Jean Meslier
Jean Meslier - uit "Mijn Testament"
 
De Drie Bedriegers, Mozes, Jezus en Mohammed
(Schrijver onbekend Traité des Trois Imposteurs, 1777 - Nederlandse vertaling van een manuscript uit 1777, met de uiterst actuele titel Het Vertoog over de Drie Bedriegers, Mozes, Jezus en Mohammed, waarover de Amerikaanse historica Margaret Jacob zegt, dat het waarschijnlijk het meest radicale geschrift van de hele Verlichting is)
Christus in een psicho-patologisch licht
(Oskar Panizza 1853-1921)
Trouw - Bijbelauteurs waren professionele schrijvers (10-04-2007)
Prof. dr. Karel van der Toorn (van 1987 tot 1998 hoogleraar antieke religies) ontnuchtert een romantische visie op bijbelschrijvers. „De auteurs van het Oude Testament waren profeten noch bevlogen charismatici, maar ambachtslieden, schrijvers van beroep. De Hebreeuwse Bijbel is ontstaan in een cultuur van het gesproken woord waarin niet meer dan vijf tot zeven procent van de bevolking op een behoorlijk niveau kon lezen en schrijven.” Opmerkelijk is ook, zegt hij, dat in de terminologie eigenlijk geen verschil werd gemaakt tussen overschrijven en zelf ontwerpen van nieuwe teksten. „En van lieverlee ontstaat dan de idee dat de bijbelse teksten geen mensenwoorden zijn maar het Woord van God.” Een intrigerende gedachte dat een kleine intellectuele elite zo’n enorme invloed en doorslaggevende rol kan hebben in een samenleving.
 
nu.nl - 'Mozes aan geestverruimende middelen' (04-03-08)
Toen de bijbelse figuur Mozes de tien geboden kreeg van God moet hij onder invloed zijn geweest van geestverruimende middelen. Dat beweert een Israëlische onderzoeker in een deze week gepubliceerde studie. Israëlieten gebruikten in bijbelse tijden hallucinogene plantenextracten voor religieuze doeleinden en dat zette professor Benny Shanon van de Hebrew University of Jerusalem naar eigen zeggen op het spoor van zijn ontdekking. "Bij Mozes op de berg Sinaï ging het niet om een bovennatuurlijk kosmische gebeurtenis of een legende die ik niet geloof, maar vermoedelijk om een gebeurtenis die Mozes en het volk van Israël overkwam terwijl ze onder invloed van narcotica verkeerden", aldus Shanon in een artikel in het Britse wetenschappelijke tijdschrift Time and Mind. Klassiek fenomeen "De Bijbel stelt dat mensen geluid zien, en dat is een klassiek fenomeen", stelt de onderzoeker. Hij zegt in zijn studie dat er in het Amazonegebied door toediening van drugs vergelijkbare religieuze belevingen worden opgewekt bij mensen, waarbij ze "muziek zien". De professor in de cognitieve psychologie zegt zelf sensaties te hebben gevoeld die overeenkomen met de in de Bijbel beschreven gebeurtenissen, terwijl hij onder invloed verkeerde van ayahuasca, een krachtige psychotropische plant in het Amazonegebied.
 
de Volkskrant - PvdA wil uitleg Balkenende over uitspraak geloof (20-02-08)
Coalitiepartij PvdA wil opheldering van premier Jan Peter Balkenende (CDA) over zijn optreden afgelopen zondag in het tv-programma Hour of Power op RTL5. De partij wil dat Balkenende uitlegt wat hij bedoelde met zijn uitspraak ‘zonder geloof kun je niet functioneren’. PvdA-Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem vraagt zich woensdag af of het kabinet wellicht een voorkeur heeft voor gelovigen of niet-gelovigen. ‘Is het uw overtuiging dat mensen die niet geloven niet kunnen functioneren’, schrijft Dijsselbloem in schriftelijke vragen. Hij wil ook uitgelegd zien hoe de uitspraak van de premier past bij het principe van scheiding tussen kerk en staat.
Geenstijl - Actie tegen 'Erdogan van de Lage Landen' (20-02-08)
Op internet woedt momenteel een protestactie tegen Jan Peter Balkenende. Aanleiding zijn uitspraken van de minister-president afgelopen zondag in het TV-programma 'Hour of Power'. Tijdens de uitzending werd uit de mond van de premier de navolgende zinsnede opgetekend: "Zonder geloof kun je niet functioneren, dat hoef ik de kijkers van 'Hour of Power' niet uit te leggen". De uitspraak was opmerkelijk omdat Balkenende een week daarvoor vice-premier Wouter Bos kapittelde wegens diens uitgesproken voorkeur voor de Amerikaanse presidents-kandidaat Barack Obama. Omdat Balkenende vanuit het Catshuis en in zijn hoedanigheid als minister-president werd geinterviewd reden genoeg voor weblog De Zwijger Spreekt - de stem van politiek incorrect links - om een tegencampagne op te starten. "Du moment dat U optreedt als onze regeringsleider, moet U zich neutraal en seculier opstellen. Waar ook Uw politieke opvattingen uit voortspringen, wat ook Uw richtsnoer mag zijn, als U spreekt in functie willen we daar niets van horen. He-le-maal niets!" aldus een getergde webmaster Willem jegens de premier. Bezoekers van het weblog wordt verzocht middels een e-mail hun onvrede over de inbreuk op de scheiding van Kerk en Staat kenbaar te maken aan de zwijgende fractieleider van PvdA.
Elsevier - Protestactie tegen reli-uitspraken Balkenende (20-02-08)
'Zonder geloof kun je niet functioneren, dat hoef ik de kijkers van Hour of Power niet uit te leggen.' Op internet is een protestactie gestart naar aanleiding van deze uitspraak van premier Jan Peter Balkenende (CDA). Balkenende (CDA) deed zijn uitspraak zondag in het religieuze televisieprogramma Hour of Power (RTL5). Niet-gelovige Nederlanders voelen zich geschoffeerd omdat zij volgens de premier nooit zo goed zouden kunnen functioneren als gelovigen. Zwijgzaamheid 'Shocklog' Geenstijl verwijst naar het weblog De Zwijger Spreekt – 'de stem van politiek incorrect links' –dat een online-protestactie is begonnen tegen de woorden van Balkenende en de zwijgzaamheid hierover door andere partijen, en dan vooral CDA’s coalitiepartner PvdA. Het weblog verbaast zich er over dat vice-premier Wouter Bos (PvdA) zijn voorkeur voor de Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Barack Obama niet mag uitspreken en daarvoor door Balkenende wordt berispt, maar dat de PvdA zwijgt als Balkenende zijn voorkeur uitspreekt voor de christelijke god. 'Erdogan' De premier profileert zich als ‘Erdogan van de lage landen’, aldus ‘Willem de Zwijger’. ‘Du moment dat U optreedt als onze regeringsleider, moet U zich neutraal en seculier opstellen. Waar ook Uw politieke opvattingen uit voortspringen, wat ook Uw richtsnoer mag zijn, als U spreekt in functie willen we daar niets van horen. He-le-maal niets,’ aldus het weblog. De Zwijger Spreekt roept op een e-mail te sturen naar waarnemend PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer, om de ‘onvrede over de belediging van niet-gelovigen’ kenbaar te maken en te eisen dat de PvdA een standpunt inneemt tegen de uitspraken van Balkenende.
 
nrc - 'Paus rehabiliteert Maarten Luther' (07-03-08)
De Duitse geestelijke Maarten Luther (1483-1546) die geldt als een van de grondleggers van het protestantisme, wordt door de Duitse paus Benedictus XVI in rooms-katholieke eer hersteld. Dit meldt het Britse dagblad The Times vanuit Vaticaanstad. ... De paus betoogt dat Luther geen ketter was. Luther wilde de christelijke kerk helemaal niet opsplitsen maar enkel corrupte praktijken in de kerk aan de kaak stellen en bestrijden. In de 16e eeuw dacht Rome daar anders over en deed Luther in de ban wegens ketterij. ... Luther werd een van de boegbeelden van de reformatie door zijn felle kritiek op de kerkelijke hiërarchie en de uitwassen van de toenmalige macht van de kerk. ... Het eerherstel voor Luther moet er ook toe bijdragen dat de paus van zijn aartsconservatieve imago afkomt. Van de week werd bekend dat de paus een standbeeld wil oprichten voor een andere gerehabiliteerde ketter, de Italiaanse wetenschapper Galileo Galilei (1564-1642). Daarmee moet een einde komen aan de affaire-Galilei, de 'vader van de moderne wetenschap' die ooit op gezag van de paus werd veroordeeld. ...

 
'Index librorum prohibitorum' - lijst van verboden boeken:
Vanaf 1559 door de paus vastgestelde boekenlijst die katholieken niet mochten lezen omdat ze verwerpelijk werden geacht, of ketterij zouden bevatten, moreel verwerpelijk of te expliciet seksueel zouden zijn. De laatst lijst uit 1948 omvatte 4000 titels, o.a. Epicurus, Copernicus, Desiderius Erasmus, Galilei, John Locke, Spinoza, e.a. ... met 298 titels uit de 20e eeuw


LINKS
artikelen veroorzaakt door religies - oktober 2008
artikelen veroorzaakt door religies - september 2008
artikelen veroorzaakt door religies - 03 - (december 2007 t/m maart 2008)
artikelen veroorzaakt door religies - 02 - (september 2007 t/m november 2007)
artikelen veroorzaakt door religies - 01 - (augustus 2006 t/m juli 2007)


tegenwicht.org - sex / geweld - Europa / VS - Oude waarden en normen

 

Aanslagen Parijs 07-01-2015
Demonstratie Amsterdam 08-01-2015 n.a.v. de aanslag op de redactie Charlie Hebdo, het Frans satirisch weekblad.

NOS - tweede filmpje op de site / timecode 02.34
Onder de quote van Rutte "In ons land en de landen om ons heen is ruimte voor ieders geloof .... " schakelde de NOS naar een bord met de tekst 'Religies = Ficties'.

 

DWDD - timecode 28.00

De samenvatting van hét probleem waar niet over wordt gesproken.
Op het bord was verder te lezen: 'Stop religieus onderwijs in segregatie, discriminatie, uitsluiting en haat ! Alle kinderen samen naar openbaar onderwijs'.