Webfacts  
   
home
 
   
           
Nederlands


De redactie van webfacts presenteert maandelijks een selectie van nieuwsitems die gevonden zijn op het www (world wide web).
Het geoogste nieuws komt vooral van de voorpagina's van Nederlandse 'mainstream' media, zover die (nog) gratis toegankelijk zijn.

Het doel van deze nieuwsgaring is om de nieuws-stroom terug te brengen tot de meest opvallende berichten en om een databank van de belangrijkste issues te creëren.
Het gaat daarbij ook dikwijls om onderwerpen die onvoldoende of geen aandacht krijgen in tv-journaals of actualiteitsprogramma's en op mysterieuze wijze onopgemerkt blijven - ondanks de verstrekkende maatschappelijk consequenties van menig item.
Vanaf half juli 2015 is webfacts gestopt met bronvermelding 'eerst' van de verzamelde links.


De redactie is onafhankelijk van de 'owner' die in het bezit was van een creditcard om in 2007 de extentie webfacts.tv (Tuvalu) voor ons te kopen. Sinds mei 2018 is de domeinnaam webfacts.net
De redactie wenst u opgetrokken wenkbrauwen toe bij het lezen en verwerken van de geselecteerde nieuwsoogst.


English

The editorial team of webfacts presents a monthly selection of news items which have been found on the www (world wide web).
The harvested news is above all from the front pages of 'mainstream' Dutch media, as far as they are (still) free of charge.

The objective of this news-gathering is to reduce the overwhelming news supply to the most striking items and to create a data base on key issues.
Lot's are subjects that receive little or no attention in TV news or current affairs programs and remain mysteriously unnoticed - despite the far-reaching social consequences of many items.
Sinds half of July of 2015 webfacts has stopt with source 'first' of the collected links.


The editorial office is completely independ from the 'owner' who happed to have a creditcard to buy the extention webfact. tv (Tuvalu) for us in 2007.
Since May 2018 the domeinname is webfacts.net
The editors wish you raised eyebrows while reading and processing the selected news harvest.