Webfacts  
   
home
links
 
   
nieuwsbronnen          
        ngo's          
          divers          
        dossiers        

             
 
Dossier
vrijwilligerswerk
 
aanvullingen
 
links / onderbouwing
             
  Wie Humanitas / GiB        
  Wat / Project maatjesproject met (ex-) gedetineerden   * slechts een VOG vereist    
             
  Waar Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwersluis        
  Wanneer 16-12-2013 t/m 24-07-2015   * intakegesprek t./m royering    
             
  Waarom / Hoe de 4 kernwaarden van Humanitas (tot 19-01-2016 op de oude website)
oorspronkelijke url = http://www.humanitas.nl/over-humanitas/werkwijze/kernwaarden

  * screenshot kernwaarden Humanitas (tot 19-01-2016)
* kernwaarden ontbraken op nieuwe website (mail toevoegen)
   
    gelijkwaardigheid:
medewerkers staan altijd naast de hulpvrager, nooit erboven
       
    verantwoordelijkheid:
verantwoordelijk niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander
       
    zelfbeschikking:
Humanitas neemt de regie niet over van de hulpvrager
       
    betrokken en vraaggericht:
deelnemer bepaalt de vraag, openstaan voor nieuwe thema’s, zoeken naar betere antwoorden en werkwijzen
       
             
             
  Chronologie van traject intake / rondleiding PI / training / maatjesbezoeken PI / infoavonden / terugkeer        
    - 16-12-2013 - intakegesprek / thuis bij kandidaat-maatjesvrijwilliger   * coordinator Anca (cursus Ik-Jij- Wij / Bono-methode)    
    - 16-05-2014 - PI / kennismaking cursisten (5 V / 1 M; 4 kandidaten nieuw bij Humanitas)   * coordinator Lina (geen vermelding website GiB)    
    - trainingsdagen / Amsterdam - 23-05 / 30-05 / 06-06-2014   * coordinatoren Lina (2 dagen) en Liesbeth (1 dag)    
    - evaluatie training - vragenlijst // bewijs deelname "maatjesproject" / 06-06-2014   * coordinator Lina  
    - vrijwilligerscontract / thuis bij vrijwilliger / 27-06-2014   * coordinator Lina  
  Bezoeken PI wekelijks vanaf 06-08-2014 t/m 18-03-2015        
    - reistijd en bezoek per keer tussen 4 en 5 uur (1x calamiteit in PI)   * (bij calamiteit mag niemand de PI verlaten)    
    - klager: eerst spreekkamer (reservering), later vooral bezoekruimte   * spreekkamer (advocaten, reclassering, ambtelijk bezoek)    
  Info RIC 03-11-2014 re-integratiecentrum (RIC) in de PI
       
    - voorlichting vrijwilligerswerk RIC in de PI   * consulent Maurice    
  Info Made in Prison 08-04-2015 - presentatie in Amsterdam Made in Prison        
    - prima initiatief !   * geen samenwerking met Humanitas    
  Info LVB 28-05-2015 - info over LVG (licht verstandelijke beperking)
       
    - informatieavond LVG door Humanitas DMH   * DMH is geen onderdeel van vereniging Humanitas    
  Bezoeken na detentie 2 x Leiden / Exodus - intern wonen / doorstroming naar extern wonen        
    - 29-05-2015 (intern wonen) / 19-09-2015 (extern wonen)        
  Terugkeer verplichte bijeenkomsten afdelingen GiB (na afloop soms entertainment)   * dagdeel ochtend of middag    
    - 21-10-2014 / 08-12-2014 / 16-02-2015 / 29-06-2015 (laatste terugkeer)   * na laatste terugkeer - royering [d.d. ?]    
             
             
  Kritiek op traject intake t/m GiB-royering        
    kantelmomenten / vragen / suggesties van klager:        
  Intake onduidelijke en vreemde criteria selectie kandidaat-vrijwilligers   * Anca (selectie)    
    - merkwaardige intake (thuis bij kandidaat-vrijwilliger)   * geen interesse in de persoon    
    - wachten op 'toverwoord'   * 'op je handen zitten'    
  Training trainingsdagen 23-05 / 30-05 / 06-06-2014   * door "professional"   folders GiB
    - spraakverwarring jargon (bezoekmoeder, moedermaatje, gezinsmaatje) en projecten   * projecten Nieuwe Start / Home Start e.a.   onderdelen GiB
    - slecht lesmateriaal, o.a. emotie-foto's van een vrouw (omschrijvingen kloppen niet)   * suggestie: emoticons / huidskleurs emoticons / zie UvH   visuele communicatie
    - geklungel met papieren emotie-lichaam; met 6 kandidaten rond een laptop naar video kijken   * eigen filmpje GiB-cursus    
    - keuzelijst 'waarden en normen opvoeding' / "opvoedkaartjes" // te laat en te kort besproken   * grote verschillen / geen bespreking opties/keuzes   opvoeding
    - opvallend gedrag vanaf 1e trainingsdag door kandidaat-vrijwilliger J.   * coordinator doet niets
  selectie
    - eenzijdige benadering 'gezin' en religieuze propaganda door kandidaat-vrijwilliger J.   * coordinator doet niets / J. ronselt voor eigen 'healing'-praktijk   esoterie
    - reacties van de kandidaat-vrijwilligers op docu-film over gedetineerden / PI   * voorkeuren / afwijzing van een van de gedetineerde dames    
    info (?) door een vrijwilligster met hoofddoek   * gebrek neutraliteit GiB   religie
    - afsluiting training - opdracht kaartjes met 'complimenten' voor de kandidaat-vrijwilligers   * gebrek interesse, afhakers, afwezigheid    
    - evaluatie training GiB - vragenlijst / 06-06-2014   * suggesties   suggesties
    - bewijs deelname "maatjesproject" GiB / 06-06-2014   * maatje   maatjesproject
    - 27-06-2014 vrijwilligerscontract bij kandiaat thuis / tevens Lina geinformeerd over J.   * geen vermelding methodieken e.d. in contract  
    ondanks enquete - geen duidelijkheid over implementatie suggesties   * samenwerking Humanitas en derden / randvoorwaarden   enquete 2014
  Bezoeken PI zelf het wiel opnieuw uitvinden        
    - weinig of geen posters van GiB in de PI (rondleiding introductiedag)   * argument Liesbeth: "Zij weten ons wel te vinden"    
    - geen GiB-telefoonkaart voor gedetineerden (om afspraak af te kunnen bellen)   * argument Lina: "... anders ongelijkheid gedetineerden"   PR-materiaal / inkomsten
    - klager moet GIB verzoeken om identificatiekaartje n.a.v. vragen portier PI   * amateuristisch 'identificatiekaartje' van GiB voor PI  
    - maatjescontact bij GiB toegespitst op spreekkamer (reservering) i.p.v. bezoekruimte !!   * maatje zijn of 'therapeut' uithangen?!    
  RIC (re-integratiecentrum) samenwerking Humanitas / GiB - DJI (Dienst Justitiele Inrichtingen) / Ministerie van Justitie   * infodag in PI / 03-11-2014  
    "De PI als uw ketenpartner.. als de PI beschikt over een re-integratiecentrum."   * informatieblad Re-integratiecentrum / juni 2013   pdf RIC
    - verdringing MMD's (Medewerker Maatschappelijke Dienstverlening)   * vragen werden afgewezen o.a. op terugkeer 08-12-2014   e-mails
    - coordiantoor RIC (stagiair): 'gaat hoogstwaarschijnlijk terugmailen'
  * geen antwoord op e-mail-vragen  
    - geen verzet GiB mogelijke sluiting moeder-kind-ruimte t.b.v. RIC-faciliteiten        
    - geen verzet GiB sluiting bibliotheken in PI's door Ministerie van Justitie   * artikel gemaild - geen reacties / interesse   links
    - 'vrijwilligerswerk RIC - verantwoordelijkheid Ministerie Justitie i.p.v. Humanitas' ?   - "DWI is daar hartstikke blij mee" op terugkeer 08-12-2014   RIC/DWI
    MGW filosofie (modernisering gevangeniswezen)      
    - Doelgroepen TRA / Motivatie In tegenstelling tot het project Terugdringen Recidive   * informatieblad gedetineerden / terugkeeractiviteiten (TRA)   pdf TRA
    - "In de eerste instantie verzorgen de PI’s .. de terugkeeractiviteiten, maar gaandeweg zullen ketenpartners dit overnemen. Denk hierbij aan het UWV, het ROC en de verslavingszorg."        
    Ministerie Justitie / DJI - RIC "PRESENTATIE RIC Vrijwilligers   * Werken als vrijwilliger in een penitentiaire inrichting   ppt_DJI
  Terugkeer voor vrijwilligers verplichte bijeenkomsten GiB-afdelingen   * ongunstige tijden werkenden / gebrek invloed agenda   e- mails
    - na afloop soms entertainment, o.a. bezoek tassenmuseum, borrel in café   * onkosten GiB / Humanitas    
    - 'introspectie' / gebrek 'leiding'
       
    - coordinator (leiding) maakt gebruik van coaching- en associatiekaarten        
    - gebrek inspraak agenda, geen notulen, geen visie        
    08-12-2014 - terugkeer   * vrijwilligster - "discussie RIC is niet belangrijk"   RIC/DWI
    16-02-2015 - terugkeer   * vrijwilligster - fixatie op 'ogen' / 'coachingsobject' van Anca   LVB
    * benaderd door een klokkenluider   * gesprek met klokkenluider   e-mails
  Enquetes coordinatoren van GiB hebben geen weet van enquetes van Humanitas   verzoek terugkoppeling met vrijwilligers   e-mails
    - Humanitas / enquete 2014   enquete 2014   enquete 2014
    - Humanitas / enquete 2015   enquete 2015 - strategieplan 2016-2019   enquete 2015 - strategieplan
  definitie(s) ? gebrek definities, o.a. mentor, coach, maatje        
    "Een maatje is een vrijwilliger die een-op-een gekoppeld is aan iemand die op bepaalde punten in het leven even een coach, mentor of maatje nodig heeft." (bron)        
    'maatje' = hulpverlener of gabber ?   * gebrek kwalificaties voor 'hulpverlening' door GiB  
  mentor ? coaching ? door wie ? wat ?   * kwalificaties ? competenties? "professional" ?   folders GiB
    Anca: "... functies hebben mij gevormd; zo was ik wijkverpleegkundige, bij families thuis en op het consultatiebureau, ik werkte als peuterspeelzaalleidster, maar was ook hoofd programmering bij een spiritueel centrum."        
    Liesbeth: "Mijn ervaring ligt vooral op het vlak van gezondheidszorg. Daar kende ik de (on)geschreven wetten en regels voldoende."        
  BONO-methode Anca:   * denkfouten - emotie / cognitie / logica    
    - "In de PI Nieuwersluis geef ik twee keer per jaar de IK-JIJ-WIJ bijeenkomsten. Omdat die vrouwen helpen om dichter bij hun eigen gevoelens en kwaliteiten te komen, ben ik vaak getuige van unieke veranderingsprocessen." (onderdeel van ik-jij-wij: Bono-methode)        
    - verzoek toepassing Bono-methode bij maatje door coordiantor Anca   * toepassing methode afgewezen door 'klager'   e-mails
    * wit - maagdelijk | zwart - duivels   * niet waardevrij   reader coaches GiB
    * onwetenschappelijk   * o.a. geen effectiviteitsmeeting    
    Anca belde / ze wil BONO telefonisch afhandelen (per mail "is te veel energie")   * klager heeft dat afgewezen ivm algemeen belang vrijwilligers    
    - verzoek opheldering koppeling vrijwilligers aan cursussen van Anca   * geen antwoord ontvangen    
    - over ik-jij-wij-cursus: "de (ontspannings-)oefening op het eind is heel erg leuk"   * respons van maatje PI // gebrek effect cursus    
    - deelname cursussen om PI-rapport op te waarderen / verzameling deelname-certificaten   * respons van maatje PI // certificaten-inflatie    
  Infoavond LVB 28-05-2015 LVB (Licht Verstandelijke Beperking) - Humanitas DMH      
    - aanbieder v.d. infoavond weet niet of DMH onderdeel is van Humanitas   * Humanitas DMH is geen onderdeel van Humanitas   concurrentie
    - gebrek definitie 'intelligentie' (verschillende vormen van intelligentie)   * te laat toelichting verschillen LVB, o.a. wel/niet aangeboren   e-mail
    - deelneemster beweert: "LVB kun je aan hun ogen zien"   * generalisatie / fixatie uiterlijke kenmerken  
  Uitnodigingen GiB - ontmoeting afdelingen   * tijdstip ? / locatie ? / 22-05-2015   e-mails
    - "22 mei van 10.00-12.30 uur, organiseren we een ontmoetingsochtend voor alle vrijwilligers van PI Nieuwersluis, van PI Heerhugowaard en van Amsterdam. Deze ochtend staat, naast uitwisseling van ervaringen, in het teken van intervisie."
       
    'De waarde(n) van Humanitas' (voor 11-05-2015):   * te laat gemaild door GiB / 28-5-2015    
    - "Jong of oud, ervaren of pas begonnen, de middag biedt iedereen de gelegenheid andere vrijwilligers, leden, medewerkers en bestuursleden te ontmoeten, kennis te maken met de activiteiten van Humanitas en te ervaren van welke mooie organisatie je deel uitmaakt!"
       
    Mag Het Licht Aan Festival   * Humanistische Alliantie / 21-06-2015   oproep
    - Humanistische Alliantie, Humanistisch Verbond , Human, Humanitas   - entree 17.50,- euro    
  Na detentie / maatje tegenwerking bezoek na detentie door GiB / Lina   * niet coherent met voorgespiegeld beleid (in / na detentie)   e-mails
    - bureaucratische argumenten / vrijwilligerswerk / geld   * reiskosten (meeliften ov-kaart bij PI-bezoeken)  
    - argument afdeling GiB in Leiden   * client / maatje wil geen nieuwe vrijwilligster van GiB/Leiden    
    - geen overdracht GiB naar Exodus        
    - geen samenwerking met Exodus        
    - negeren waarschuwing 'verleiding tot sekte' - Lina: "je eind-afspraak"   * 'verantwoordelijkheid' (Lina "niet onze taak" - mondeling)   e-mails
  Laatste Terugkeer / royering 29-06-2015 / hoofdkantoor Amsterdam        
    - leiding Anca (inroep versterking Liesbeth)        
    - gebrek introductie / geen coordinatie / dogmatische doorloop: o.a. digitaal declareren   * associatiekaartjes / ervaringen vrijwilligers    
    - vraag klager: 'wat gebeurt er met de ervaringen / noodscenario ?' / info en update website   * onbegrip van enkele aanwezigen    
    - aanval Liesbeth   * associaties/ verhalen zijn voldoende (niet inventariseren)    
    - tegenspraak van een vrijwilligster en vrijwilligster Annelies   * voorstel Annelies: verslag ("metadata")  
    - bij rondvraag gepasseerd / onderbreking met kritiek op gebrek 'definities' o.a. bij LVB   * klager: "... er beweerde zelfs iemand LVB zie je aan ogen"   vragen klager
    - aanval vrijwilligster: "negatief" (2 x) - klager: "nee, feitelijk" - vrijwilligster:"... ABN-Amro'
  * pauze - verbale agressie tegen klager  
    verslag van vrijwilligster Annelies (ontvangen per e-mail)   * verslag / 'royering' op grond van wat ?   verslag
  Dwang "keuze" n.a.v. laatste terugkeer: dreigement royering   * e-mail van Liesbeth d.d. 07-07-2015   e-mails
    - "conformeren" aan niet gedefinieerde "werkwijze"        
    - eis verandering tot niet gedefinieerd "houding"        
    n.a.v. gesprek met Lina - mail "afronding" van Liesbeth d.d. 24-07-2015   * eenzijdige "afronding" Liesbeth   e-mails
  Na royering GiB-coordinatoor zoekt contact met maatje van klager (telefonisch 10-10-2015) en per post   * 10 mnd na einde cursus   gib - reader coaches Ik-jij-wij
             
   
       
             
             
  Klachten info        
    klager is geen lid (geweest) van vereniging Humanitas   * geen toelichting bedrijfsvorm website Humanitas    
    klager is geroyeerd (d.d. ?) / motivatie daarvoor ontbreekt   * e-mail van Liesbeth / e-mail aan Lina  
  Klachtentraject omwegen, onduidelijkheden, gebrekkige informatie        
    01 - klachtenregistratie   vanaf 22-07-2015 t/m 10-09-2015   e-mails
    02 - klachtencommissie   vanaf 17-09-2015   e-mails
  Klachtenreglement Waarover kunt u klagen   * Humanitas klachtenreglement   screenshot klachtenreglement
    "Over de wijze waarop u behandeld bent door Humanitas of een medewerker van Humanitas. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de hulpverlening, de bejegening en het niet beantwoorden van een vraag."        
  Klachten formeel        
    * niet beantwoorden van vragen door coordinatoren
       
    - Bono-methode        
    - samenwerking (faciliteren) RIC - Ministerie van Justitie / DJI - Humanitas / GiB        
    * toepassing pseudowetenschap
       
    - Bono-methode        
    - trainingsmateriaal GiB        
    - toelating esoterie-adept tot de training GiB        
    * royering op oneigenlijke gronden (verwijdering uit bestand GiB)        
    - aanleiding: vragen en voorstellen van 'klager' op terugkeer 29-06-2015      
    - dwang tot "keuze", "conformeren" aan niet gedefinieerde "werkwijze" / mail 07-07-2015      
    - eis tot verandering van een niet gedefinieerde "houding" / mail 07-07-2015        
    informeel        
    * schending kernwaarde Humanitas 'betrokken en vraaggericht'        
    - wegzetten van constructieve en oplossingsgerichte kritiek als negatief        
    - feitelijkheid, realiteitszin? - reactie vrijwilliger: "daarmee moet je bij de ABN-Amro gaan werken"      
    - intimiderende en autoritaire bejegening coordinator en vrijwilligster        
    - twijfelachtige keuzes (o.a. gevaar insluipen esoterie in de PI)        
    toevoeging - twijfelachtige keuzes (o.a. beeindigen contact maatje na uitwijzing)        
    toevoeging - gebrek discussie 'keuze' o.a. door dogmatisch afhandelen agenda        
             
             
  Humanitas info        
  Financiering Humanitas inkomsten 2014: euro 23.385.273 / jaarverslag 2014   * hoofdsponsoren: Postcode Loterij / overheid / gemeenten   inkomsten / loterij
  Human Resource Humanitas / UWV   * Humanitas / UWV   vrijwilligerswerk
    Humanitas / 2014 algemeen: vrijwilligers 18.000 - deelnemers 57.800        
    Humanitas / 2014 detentie: vrijwilligers 719 - deelnemers 3340        
  Politiek GiB / PvdA persbericht - onderzoek 'Kinderen van gedetineerde moeders' 2014   * GiB / PvdA   persbericht
  Onderzoek Humanitas onderzoek: 'bezoek aan gedetineerden' i.o.v. Ministerie Justitie   * Ministerie Justitie / UvHumanisme - "Puur voor jou"   Puur voor jou
  Toekomst Nieuwsbrief Humanitas & Detentie - Keten-Detentie - 18-12-2014   * uitbreiding en financiering   projecten
    Humanitas detentie: samenwerking / financiering o.a. Ministerie Justitie   * activiteiten en programma's   samenwerking
           
           
  Derden info      
  Beleid "Steeds meer gemeenten verplichten mensen om aan de slag te gaan bij een vrijwilligersorganisatie." * burger en bestuur  
  Informatie 'verplicht vrijwilligerswerk' (contradictio in terminis) voor cliënten DWI Rotterdam   * De tegenprestatie / 19-10-2015 / omroep Human    
             
             
             
  Traject Klachtencommissie          
  klachtencommissie (nog toevoegen)        
  hoorzitting (nog toevoegen)        
  besluit (nog toevoegen)        
             
             
  Evaluatie maatjesproject GiB   * toekomst detentie geplaatst op 21-10-2015    
  Conclusies Gib / Humanitas   * gemaild aan klachtencommissie op 25-10-2015    
           
             
  ////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   ///////////////////////////////////////////////////////
             
    (under construction) - vraagstukken